.tumblr hit counter
hit counter

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.تمام چیزهای عالی، ‌فراتر از محدوده زبان هستند. وقتی چیزهای زیادی برای گفتن هست، گفتن آنها دشوار می شود. فقط موضوعات کوچک،‌ جزیی و معمولی را می توان به زبان آورد. هروقت که احساس توفنده دارید، ‌گفتن آن غیر ممکن می شود؛ ‌زیرا کلمات بسیار کوچک اند و نمی توانند موضوعات بزرگ را بیان کنند. کلمات کاربردی اند. آنها برای فعالیت روزمره و عادی خوب هستند، ولی وقتی فراتر از زندگی روزمره روید، کلمه ها ناتوان می شوند. کلمات در مورد عشق مفید نیستند و در دعا کاملا بی کفایت می شوند. تمام چیزهای عالی، فراتر از محدوده زبان هستند

ابزار وبمستر


به نام اهورامزدا

پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
تاریخچه ایزدخواست - (درِمهر(آتشکده

(درِمهر(آتشکده
در بینش اشوزرتشت خداوند را باید در روشنایی جستجو کرد.درِمهر محل نور ونماد اجاق خانواده ،شهر یا کشور است.درِمهر محل پیمان دو دلداده ،یادگار جاوید مهربانی هاست. 
نویسندگان
لینک دوستان
پیوندهای روزانه

تاریخچه ایزدخواست

قدمت ایزدخواست به قبل از دوره شاه عباس اول میرسد {۹۸۹ شمسی یا ۱۵۸۷

میلادی}دراین زمان به دستور شاه عباس اول ،کاروانسرایی در ایزدخواست ایجاد نمودند بنابه

به علت اینکه ایزدخواست دریک چهارراه مهم قرارداشت {بین منطقه بختیاری واصفهان و یزد

وشیراز }وهمچنین در کتب قدیمی گفته شده است: ایزدخواست یک ده باستانی و بسیار

خوش منظره بوده ومنظره زیبای آن شامل تپه نشانی بوده که یک معبد آتش در آن قرار داشته

است که بعدها درسال ۴۱- ۱۹۳۸ بصورت مسجد در آمده است .

در روایت های مختلف اززبان جهانگردان وتاریخ نگاران مشهور است که: نام ایزدخواست از نام

یزدگرد پادشاه ساسانی گرفته شده است چرا که آتشکده ای که امروزه به مسجد تبدیل

شده ،ووجود قلعه ی باستانی بامعماری سبک دوره ساسانی وخشتهای گبری به عنوان

مصالح ساختمانی این موضوع را تایید میکند. ایزدخواست به زبان زند {زبان پهلوی }اراده

خداوند معنی می دهد. مهمترین آثار تاریخی این شهر عبارت از:۱-اولین سد قوسی جهان

۲- کاروانسرای عباسی ۳-شهر تاریخی ۴- مسجد جامع که زمانی آتشکده بوده۵ -خرف

خانه-۶ چاپار خانه ۷-حمام قلعه باستانی ۸ –برج نوربخش ۹- قلعه های حومه{ که شامل

:۱-قلعه ده گاه ۲-قلعه بزی ۳-قلعه ده قایید ۴- قلعه اشکا ۵-قلعه قشلاق۶-قلعه گوری ۷-

قلعه لاتو ۸-قلعه سرباغ و..}

موقعیت جغرافیایی

ایزدخواست در طول جغرافیایی ۵۲ درجه وعرض جغرافیایی ۳۲ درجه قرار گرفته ،ارتفاع آن از

سطح دریا تقریبا ۱۸۶۵ متر میباشد ومساحت تقریبی آن ۳۰۰۰ کیلومترمربع

میباشد.ایزدخواست در ۶۰ کیلومتری شهرستان شهرضا و۶۶کیلومتری شهرستان آباده در

طرفین جاده اصلی اصفهان به شیراز قرارگرفته است .این شهر از شمال وغرب به مرزهای

اداری استان و از جنوب به ارتفاعات کوه مروارید وسکونتگاههای موقت قلعه گوری اشکا ،آب بنا

، چشمه باغ واز شرق به روستای شورستان در فاصله ۳۵کیلومتری محدود میشود .آب وهوا

این شهر درفصول مختلف سال متغیر است زمستان آن از اوایل آذر ماه تا اواخر اسفند ماه

،سرد وبابارش باران و برف همراه است . تابستانهای آن معتدل وخنک وبه علت درصد کم

رطوبت هوا ،آفتاب آن درخشان وسوزنده وهوای آن تا حدودی خشک است.به علت اینکه بین

دومنطقه کویر ابرقو وکوههای زاگرس ودنا قرار دارد .ایزد خواست منطقه ای است باد خیز

ودرمسیر بادهای تند جنوب غربی به شمال شرقی که در اکثر سال می ورزد قرار دارد

بنابر این بادهای مختلفی دراین منطقه می وزد از جمله: بادهای موسمی ،باد پاییزی ِ،باد

چار چار چله بزرگ وکوچک ،باد اسفند وفروردین است .کوهها فروانی در این منطقه به چشم

میخورد که محل کوچ عشایر می باشد. ازجمله کوه مروارید ،کوه شوزواری وکوه های نعل

اشکن در مناطق جنوبی ،کوه علی جوق ،کوه های سلطان خلیل ،آق داغ وگزلا درمناطق

غربی و کوه های سر باغ ،بیر د ا نه درمشرق و کوههای سیاه ،شاه قنداب وچاه گلوارد در

مناطق شمالی واقع شده اند ، دره ها، بیشه ها ،مراتع ،ماهورها،تلها وغارهای طبیعی

نیز به چشم می خورد.

محصولات کشاورزی

به علت وجود رودخانه وجویهای که در وسط دره قرار شده اند باغات زیادی وجود دارد مهمترین

محصولات شامل انگور که درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است وهلو،سیب،آلبالو،توت

سیاه وسفید،گیلاس،گردو وبادام وزرد آلو وغیره به عمل میآید.مهمترین محصولات کشاورزی

شامل گندم ،صیفی جات ،ذرت علوفه ای و..است.

منابع:
-۱کتاب ایزدخواست {مطالعه موردی سدایزدخواست نوشته:مهناز رنجبر

۲-سرزمین وفرهنگ مردم ایزدخواست نوشته:حسین رنجبر –محمدرضا ایزدی-ابوالقاسم امینی
۳-راههای باستانی ناحیه اصفهان وبناهای وابسته به آنhttp://abadehnews.ir/cooperation/

[ ۱۳٩٠/۱/۳۱ ] [ ۸:٥٠ ‎ب.ظ ] [ داریوش ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در بینش اشوزرتشت خداوند را باید در روشنایی جستجو کرد پس هر زرتشتی به هنگام نیایش رو به سوی روشنایی می کند، هرگونه روشنایی درنماز تفاوتی ندارد . نور خورشید ، ماه ، چراغ که یکی از آنها نیز می تواند روشنایی آتش باشد . از سوی دیگر ایرانیان باستان ، آتش را نماد موجودیت خود یا نمادی از هویت ملی خودیا اجاق می دانستند و به آن افتخار می کردند زیرا آتش از بین برندة ناپاکی ها و روشن کنندة تاریکی ها است ، گرما و انرژی آتش چرخ های صنعت و پیشرفت را به چرخش می آورد و آتش درونی انسان اندیشه او را به خـردِ بی پایان اهورایی پیوند میدهد ، پس زرتشتیان به پیروی از نیاکان خود همچنان آتش را در آتشکده ها پرستاری می کنند تا یادآور پویایی روشنایی در هستی باشد .زرتشتیان آتشکده ها را درِمهر یعنی راه ورود مهربانی ها می دانند ومحلی است برای پیمان بستن دو دلداده چون پاک وبی آلایش می دانند. نویسنده :داریوش .ش.شریف آباد
موضوعات وب
آرشیو مطالب
RSS Feedبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
نیت کنید و اشاره فرمایید
.......

راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
06069504554695262789.gif

.
پرستش سوی
37148784922960956874.gif

.
پارسه، تخت جمشید))
83175954030660587069.gif

.
شریف آباد اردکان
06069504554695262789.gif

.
.:: گات ها ::.
06069504554695262789.gif

.
سپنتامئینیو
و انکرمئینیو
06069504554695262789.gif

.
فرشه
"تازه گردانیدن جهان
text describing the image


سو شیانت و گات ها
text describing the image


داستان های کوتاه
text describing the image


واژه ها::.
text describing the imageچهار تاقی ::.
text describing the image


آتشکده ::.
text describing the image


راهرو عشق ::.
text describing the imagetext describing the image


text describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the image